Den terapeutiska närvarons betydelse för att läka anknytningstrauma

Inbjudan till en tvådagars AEDP-kurs i Stockholm 20-21 september!

Anna Christina Sundgren håller i kursen. Alla är välkomna. Nivån är tänkt att passa nya såväl som redan aktiva AEDP-terapeuter som vill fräscha upp färdigheter, kunskaper och den terapeutiska närvaron.  PDF med mer info

Du får lära dig:

1. Att identifiera tre tekniker för att öka terapeutisk närvaro och ”stanna” med patienten 

2. Praktiska färdigheter för att använda din terapeutiska närvaro i klinisk praktik 

3. Skilja att ”vara” från ”göra” i den kliniska praktiken och identifiera försvar 

genom att: – se kliniska videoexempel och lyssna till en presentation om teorier som modellen bygger på – göra praktiska övningar i relationell medveten närvaro och AEDP-interventioner.

Jag tyckte mycket om övningarna, filmerna och de exempel du delade från dina erfarenheter. Du gjorde det lättbegripligt och förmedlade AEDP på ett lugnt och ödmjukt sätt utan konkurrens med andra ”skolor” ” (Deltagare i grundkursen 2018).

Varmt välkommen!

Anmälan till animare@animare.nu senast den 1 september. Pris: 3 900: exkl. moms. Anmälan är bindande. Lokal: Stockholms borgargille, Nybrogatan 60, Stockholm.

%d bloggare gillar detta: