2 DAGARS KURS/WORKSHOP I AEDP 13-14 OKTOBER 2023 AEDP-TERAPEUTENS OSVIKLIGA NÄRVARO –

ATT LÄKA ANKNYTNINGSTRAUMA MED AEDP

Missa inte detta tillfälle att pröva på, förnya eller fördjupa dina AEDP-kunskaper och färdigheter!

Lärare: Annika Medbo och Anna Christina Sundgren, leg psykoterapeuter, certifierade AEDP-terapeuter, AEDP-handledare och Adjunct Faculty-medlemmar vid AEDP Institute, New York.

Introduktion av workshopen:

Att utveckla trygghet i relationen mellan psykoterapeut och patient utgör grunden för patientens läkning och växande. Inom AEDP brukar man säga ”AEDP-terapeuten ÄR interventionen” och att AEDP är en ”bottom up-terapi” där vi utgår från fenomenologin i den affektiva förändringsprocessen, steg för steg, och följer AEDP:s transformationsmodell som beskriver hur känslor processas till fullo för att frigöra deras adaptiva potential till förmån för läkning och integration. Under den här workshopen kommer vi att lära ut vad det innebär kliniskt och visa hur vi arbetar med även med svårare anknytningstrauman.

Vad sker i workshopen?

Vi föreläsare tar hjälp av egna videoinspelade terapisessioner kopplade till teori, kliniska exempel och upplevelseövningar. Vi kommer varva filmvisning och teori med ett par korta upplevelsebaserade deltagarövningar.

Kursen riktar sig till leg psykologer/ leg psykoterapeuter som redan arbetar AEDP-inriktat och vill fördjupa sina färdigheter och till leg psykologer och terapeuter som är verksamma inom affektfokuserad/experentiell/anknytningsbaserad terapi och vill lära sig AEDP-modellen.

VÄLKOMMEN!

Länk till inbjudan och anmälan:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:38cc54b1-75f6-3040-a3d8-eae988dd99e2

%d bloggare gillar detta: