Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om AEDP och AEDP i Sverige.
Anna Christina Sundgren är ambassadör för AEDP i Sverige och medlem i AEDP:s internationella utvecklingskommitté. Mailadress: animare@comhem.se och hemsida www.animare.nu

Maria Lagerlöf är ansvarig för nätverkets maillista: aedp-sverige@googlegroups.com
Den är till för dig som har ett professionellt intresse av AEDP, om du är psykoterapeut, psykolog och intresserad av att utbilda dig i modellen,  eller kanske just har påbörjat din utbildning i AEDP.  Du kan mejla Maria och be om att få vara med på mejllistan.