Här kan du söka en AEDP-terapeut eller AEDP-handledare:

Lars-Åke Kastling

Socionom, leg. Psykoterapeut,
AEDP level III

www.kastlingpsykoterapi.se
Stockholm


Pia Stolt

Fil. kand, leg. psykoterapeut,
AEDP Level III

www.piastolt.se
pia@piastolt.se
Stockholm


Anna Christina Sundgren

M.A. leg. psykoterapeut, handledare
certifierad AEDP-terapeut och AEDP-handledare

animare@animare.nu
www.animare.nu
Stockholm


Maud Jonsson

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi,
AEDP level III

www.maudjonsson.se
Umeå


Annika Medbo

leg. sjukgymnast, leg. psykoterapeut, certifierad AEDP-terapeut & AEDP-handledare

annika@medbo.se
www.andantino.se
Stockholm


Katarina Mårtenson Blom

Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare och lärare, familje- och parterapeut, musikterapeut,
AEDP level I

kia.m-blom@telia.com
www.katarinamartensonblom.se
Stockholm


Cia Craméus

Leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut,
AEDP level II

www.crameuspsykoterapi.se
Stockholm och Vaxholm


Lars Bask

Leg psykolog, leg psykoterapeut,
AEDP level III

psykolog@larsbask.se
Lund


Marie Elgqvist

Socionom, leg psykoterapeut 
AEDP level III

marie.elgqvist@gmail.com
Stockholm


Malin Endrédi

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad AEDP-terapeut
certifierad AEDP-handledare


www.malin.endredi.se
Stockholm


Åsa Karlsson

Leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut,
AEDP level III


 www.bodyjoyterapi.com
bodyjoy.asa@gmail.com
Stockholm


Maria Lagerlöf

Leg. Psykolog,
Leg psykoterapeut,

Specialist i klinisk psykologi
AEDP Level III 

www.psykologiska.se
maria@psykologiska.se
Stockholm


Mimmie Willebrand

Leg. Psykolog, Med Dr
EMDR, Existentiell vägledare
AEDP Level II


mimmie@willebrandpsykologi.se
Uppsala


Magdalena Bluhme

Leg. psykoterapeut, handledare
Certifierad AEDP-terapeut 
Certifierad AEDP-handledare

www.vasaparkenspsykoterapi.se
vppsykoterapi@gmail.com
Stockholm


Karin Gustafsson

Fil. kand,
leg. psykoterapeut, 
AEDP level III

www.relationellpsykoterapi.se
karin.gustafsson@relationellpsykoterapi.se
Stockholm


Maria Palmer

Fil.kand, MSW (Master i socialt arbete)
leg. psykoterapeut,
handledare

AEDP level III

www.mariapalmer.com
maria.palmer@mac.com
Stockholm


Christine Jacobsson

Socionom, Leg. Psykoterapeut
Handledare
AEDP-level III

www.samtalsrummetuppsala.se
kicki@samtalsrummetuppsala.se
Uppsala


Elisabeth Lundén

Leg. Läkare, Psykiater
Leg. Psykoterapeut 
AEDP Level II

www.elisabethlunden.se
Alingsås


Ann-Christine Björk

Präst, leg psykoterapeut
AEDP-level III


abjorkpsykoterapi@gmail.com
Stockholm


Jenny Knutsson

Leg. Psykolog

AEDP-level II

www.jennyknutsson.se
terapi@jennyknutsson.se
Stockholm


Viveka Nyman


Leg fysioterapeut, leg psykoterapeut
Certifierad AEDP
-terapeut

www.vivekanyman.se
nymanviveka@gmail.com
Stockholm


Christine Bertlin

Civilekonom, Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut

AEDP-level III

www.christinebertlin.se
christine.bertlin@gmail.com
Stockholm


Kristina Larsen

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut,
Handledare

AEDP-level III

kristina@kristinalarsen.se
Stockholm


Alexander Håkansson

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut

AEDP-level II

www.mindwaypsykologi.se
Örebro


Lisa Strand

Leg. psykolog, traumaterapeut Somatic Experiencing

AEDP-level I

www.lovabe.nu
Stockholm


Vad innebär AEDP LEVELS? 

Varje terapeut har angett sin utbildningsnivå i AEDP förutom grundutbildning och legitimationsyrke. Det är ett krav att man är legitimerad psykoterapeut, psykolog eller motsvarande för att bli AEDP-terapeut. 
Level 1 betyder att man påbörjat sin utbildning med en grundkurs, level 2 att man gått vidare och tagit fler AEDP-kurser och kanske får handledning i AEDP, level 3 betyder att man gjort de kurser och den handledning som behövs för certifiering i AEDP men inte gjort, eller håller på att göra, de avslutande proven som krävs. Certifierad AEDP-terapeut betyder att man klarat av allt detta och blivit godkänd av AEDP-fakulteten i USA. Certifierad AEDP-handledare betyder förstås motsvarande på handledarnivå. Om du vill läsa mer om utbildningen gå in på aedpinstitute.org


%d bloggare gillar detta: