Välkommen till AEDP Sverige

Hemsidan är under uppbyggnad  . . .   🙂  . . .

AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy är en upplevelsebaserad, relationell psykoterapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas. Terapimodellen grundades av Ph. D. Diana Fosha, New York och är idag spridd världen över. AEDP har sin teoretiska grund i bl a anknytningsteori, affektteori, interpersonell neurobiologi, transformationsteorier och affektiv neurovetenskap. (Läs mer under fliken ”Om AEDP”.)

AEDP Sverige är en del av ett internationellt nätverk som samlar intresserade av AEDP och sprider kunskap och  information om AEDP. AEDP-Institutet, med säte i New York, USA, erbjuder utbildning, handledning och certifiering för att främja AEDP:s kliniska praktik och teoretiska utveckling världen över. (Se länk till AEDP-institutet.)

Nätverket AEDP Sverige har som syfte att:

  • Tillhandahålla och sprida information om AEDP på svenska
  • Skapa mötesplatser för AEDP-intresserade terapeuter och terapistuderande
  • Främja och organisera AEDP-utbildningar i Sverige och i Europa
  • Underhålla och uppdatera en terapeut- och handledarlista i Sverige för AEDP-utbildade