Välkommen till AEDP Sverige

en del av ett internationellt nätverk som samlar intresserade av AEDP och sprider kunskap och  information om AEDPAccelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

Nätverket AEDP Sverige har som syfte att:

  • Tillhandahålla och sprida information om AEDP på svenska
  • Skapa mötesplatser för AEDP-intresserade terapeuter och terapistuderande
  • Främja och organisera AEDP-utbildningar i Sverige och i Europa
  • Underhålla och uppdatera en terapeut- och handledarlista i Sverige för AEDP-utbildade

AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, är en upplevelsebaserad, relationell psykoterapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas. Terapimodellen grundades av Ph. D. Diana Fosha, New York och är idag spridd världen över. AEDP har sin teoretiska grund i bl a anknytningsteori, affektteori, interpersonell neurobiologi, transformationsteorier och affektiv neurovetenskap.
Läs mer under fliken Om AEDP.

Lyssna här när Diana Fosha själv berättar om AEDP:

Vi försöker hjälpa våra patienter att stärka de sidor eller delar som en gång brast eller skadades. I arbete med traumat, förlusten eller den smärtsamma konsekvensen av begränsningar i mänskliga relationer fokuseras inte bara på att stärka eller hela det som skadats utan också på att upptäcka och stärka det som alltid varit starkt och motståndskraftigt och som trots allt överlevde och stod emot.

Seminarier & kurser

AEDP Salonger nu tillbaka!

Håll utkik nedan då våra Salonger erbjuds löpande. Det är också möjligt att filtrera på kategorin AEDP Salong till vänster. AEDP-nätverket i Stockholm anordnar AEDP-salonger ca två gånger per termin, oftast på fredagar kl 16:30 – 19:00. Vi inleder med fika, sedan en presentation av någon av våra svenska terapeuter eller via en länk från …

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om AEDP och AEDP i Sverige.

Anna Christina Sundgren

Ambassadör AEDP Sverige och medlem av Internationella AEDP-kommittén.

leg psykoterapeut, certifierad AEDP-terapeut och AEDP-handledare

email animare@animare.nu
internet icon www.animare.nu

Maria Lagerlöf

ansvarig för nätverkets maillista som är till för dig som har ett professionellt intresse av AEDP, om du är psykoterapeut, psykolog och intresserad av att utbilda dig i modellen,  eller kanske just har påbörjat din utbildning i AEDP. 

email maria.henrik@hotmail.com

 Annika Medbo

leg psykoterapeut, certifierad AEDP-terapeut och AEDP-handledare.

email annika@medbo.se
internet icon www.andantino.se