Terapeutens osvikliga närvaro – att läka anknytningstrauma med AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) 2 dagars workshop med fördjupning! 

Varmt välkommen till en spännande AEDP-workshop där du får möjlighet att utforska, uppleva och utmanas till en fördjupning av ditt ”professionella ”Själv”, oavsett tidigare nivå eller erfarenhet av AEDP! 

Plats: Stockholm, Meta Nova, Götgatan 11, 13-14 oktober 2023, kl 9-17 

Lärare: Annika Medbo, leg fysioterapeut, leg psykoterapeut. Anna Christina Sundgren, MA, leg psykoterapeut. Båda är certifierade AEDP-terapeuter och AEDP-handledare med privat praktik i Stockholm och Adjunct Faculty-medlemmar i AEDP Institute, New York, där vi också utbildat oss bl a hos Diana Fosha. Vi leder sedan ett antal år tillsammans AEDP-kurser, Core trainings och föreläser både i Sverige, Norge och internationellt. 

Introduktion av workshopen: 

Att utveckla trygghet i relationen mellan psykoterapeut och patient utgör grunden för patientens läkning och växande. Inom AEDP brukar man säga ”AEDP-terapeuten ÄR interventionen” och att AEDP är en ”bottom up-terapi” där vi utgår från fenomenologin i den affektiva förändringsprocessen, steg för steg, och följer AEDP:s transformationsmodell som beskriver hur känslor processas till fullo för att frigöra deras adaptiva potential till förmån för Självet. Under den här workshopen kommer vi att lära ut vad det innebär kliniskt: 

– Att vara närvarande ögonblick för ögonblick i mötet, guidas av det som sker i processen och komma förbi våra egna försvar mot att följa det som uppstår här och nu. 

– Att våga se sin egen betydelse som terapeut och hur den egna ökade närvaron hjälper oss att förkroppsliga och använda den informationen för att tona in patientens upplevelse. 

– Att bryta den obärbara ensamhetsupplevelse hos patienten som är grunden i trauma och som läks i en dyadisk kontext av anknytning, intoning, avbrott och reparation och ger en ny korrigerande emotionell och relationell upplevelse. 

– Att tona in när vi ska gå nära i det som uppstår i relationen mellan oss och när vi ska ge utrymme för patientens egen intrapsykiska upplevelse. 

– Att arbeta med svårare anknytningstrauman och transformation av befästa försvar i AEDP. 

Vi försöker praktiskt demonstrera och svara på de här kliniska spörsmålen: 

-Hur finstämmer vi vårt instrument, vårt ”professionella Själv”? 

-Hur lär vi oss att känna av balansen mellan det interpsykiska (relationella) och det intrapsykiska? 

-Hur vet vi när vi behöver ge mer utrymme för relationen, för närhet och intimitet och när vi åt andra hållet behöver träda tillbaka, ge utrymme för, stötta och bevittna patientens eget utforskande, inre upplevelse och växt? 

-Hur upplever vi som terapeuter dessa olika sätt att vara i relation på? Hur kan den egna upplevelsen ge oss information om nästa steg i arbetet? 

-Vilka är de personliga hindren eller utmaningarna för att närma oss eller ta ett steg tillbaka? 

Vad sker i workshopen? 

Vi föreläsare tar hjälp av egna videoinspelade terapisessioner kopplade till teori, kliniska exempel och upplevelseövningar. Vi kommer varva filmvisning och teori med ett par korta upplevelsebaserade deltagarövningar. 

Kursen riktar sig till leg psykologer/ leg psykoterapeuter som redan arbetar AEDP-inriktat och vill fördjupa sina färdigheter och till leg psykologer och terapeuter som är verksamma inom affektfokuserad/experentiell/anknytningsbaserad terapi och vill lära sig AEDP-modellen. 

Anmälan: Anmälan sker till annika@medbo.se senast den 10 augusti. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Pris: 4 500:- + moms. Faktura mailas efter anmälan. För- och eftermiddagsfika ingår. 

Om AEDP: 

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) är en anknytningsbaserad psykoterapeutisk behandlingsmodell utvecklad av Diana Fosha. Effektiviteten hos AEDP stöds av empiriska resultat. På vilket sätt skiljer sig AEDP från andra terapeutiska modeller i arbetet med trauma- och anknytningsproblematik? 

  • • Till skillnad från psykopatologi-baserade modeller så har AEDP sina rötter i transformerande förändringsbaserade teorier om terapeutiskt arbete. 
  • • AEDP syftar till att bryta patientens upplevelse av outhärdlig ensamhet, själva epicentret för traumatiskt lidande. Genom att arbeta relationellt inom den terapeutiska dyaden och där processa traumarelaterade överväldigande känslor kan läkning ske. Med relationella, även icke-verbala interventioner som bas, kan också mycket tidiga brister i utvecklingen av Självet spåras och utrymme skapas för växt och läkning som inte tidigare varit möjligt (vid hög grad av försummelse). 
  • • Tack vare AEDP:s unika tekniker för metaterapeutiskt processande, kan relationella upplevelser processas och patientens receptiva affektiva upplevelser av att känna sig trygg, sedd, hjälpt och förändrad, fördjupas. 
  • • AEDP främjar nya upplevelser av känslor i mötet/kontakten som omskapar inre arbetsmodeller 
%d bloggare gillar detta: