TERAPEUTENS AUTENTISKA NÄRVARO – 2 dagars workshop om transformation och läkning av anknytningstrauma 6-7 november 2020 i Stockholm

Kursledare: Anna Christina Sundgren, leg psykoterapeut psykoterapeut, certifierad AEDP-terapeut och AEDP-handledare.

En kurs för dig som redan bekantat dig med AEDP och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter. Läs mer under kurser på http://www.animare.nu